Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Bölümü

A survey study on Turkish pre-service counselors: Their sources of sexuality information, perceived competence, needs to obtain information, and attitudes toward sexuality

Hizmet öncesi psikolojik danışmanların cinsel bilgi kaynakları, yeterlik düzeyleri, bilgi ihtiyaçları ve cinselliğe yönelik tutumları

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 204724 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The purpose of the present study was fourfold: First, to understand pre-servicecounselors? primary sources of sexuality information; second, to examine pre-servicecounselors? perceived competence level of providing sexuality related information totheir clients; third, to identify pre-service counselors? need to obtain moreinformation on sexuality related topics, and finally, to assess pre-service counselors?attitudes toward sexuality Demographic Data Form, Sexuality Information Form,and Turkish version of the Sexual Knowledge and Attitude Test for Adolescents(SKAT-A) - Attitude Section were used as the data collection instuments ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bu çalışmanın dört amacı vardır Birincisi, hizmet öncesi psikolojik danışmanlarıntemel cinsel bilgi kaynaklarını anlamak; ikincisi, cinsellikle ilgili konulardadanışanlara bilgi vermede algıladıkları yeterlik düzeylerini saptamak; üçüncüsü,cinsellikle ilgili en fazla bilgiye ihtiyaç duyulan alanları belirlemek ve son olarakcinselliğe yönelik tutumlarını değerlendirmektir Bu çalışmada, Demografik BilgiFormu, Cinsel Bilgi Formu ile Ergenler için Cinsel Bilgi ve Tutum Ölçeğinin TürkçeFormu (SKAT-A) - Tutum Bölümü veri toplama aracı olarak kullanılmıştır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.