Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Maden Mühendisliği Anabilim Dalı

A sustainability assessment framework for evaluation of coal mining sector plans in Afşi̇n-Elbi̇stan coal basin with a special emphasis on land disturbance

Afşi̇n-Elbi̇stan kömür havzasinda kömür madenci̇li̇ği̇ sektör planlari i̇çi̇n arazi̇ bozulumuna odaklanan sürdürülebi̇li̇rli̇k anali̇zi̇ çerçevesi̇

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 416563 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Madencilik sektörünün yerel ve ulusal ölçekte çevre, toplum ve ekonomi üzerinde olumsuz ve olumlu etkileri vardır Bundan dolayı, madencilik sektörünün olumsuz etkilerinin azaltılması ve ortadan kaldırılması ile toplumsal ve ekonomik faydalarının da en üst seviyeye çıkartılması sürdürülebilir kalkınmanın uygulamada desteklenmesi açısından önemlidir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.