Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Makine Mühendisliği Anabilim Dalı

A system approach to occupational health and safety management

İş sağlığı ve güvenliğine sistematik yaklaşım

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 143232 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

In this thesis, methods used at present in occupational health and safety management are analyzed and a model safety management system is developed. History, development and recent occupational safety regulations in the United States of America and European Union are introduced to give a sight on this subject in developed countries. The suggested model is evaluated with work accident data taken from a company and hazard and risk analysis methods are used to investigate these accidents. Preventive measures to eliminate and reduce the consequences of these accidents are recommended. Finally a model safety management system which can be used in all types of industry is developed. Keywords: Occupational Safety, Hazard Analysis, Safety Management

Summary:

Bu tezde, iş sağlığı ve güvenliği yönetimi konusunda kullanılan methodlann analizi yapılmış ve örnek bir güvenlik yönetim sistemi geliştirilmiştir. Bu konu ile ilgili bir fikir verebilmek amacıyla Amerika Birleşik Devletlerindeki ve Avrupa Topluluğunda ki iş güvenliği yasalarının tarihi, gelişimi ve şuanki durumu sunulmuştur. Örnek, bir şirketten alınmış olan veriler ile değerlendirilmiş ve bu kazaları incelemek için tehlike ve risk analiz methodlan kullanılmıştır. Kazaları önleyici ve kazanın sonuçlarım azaltıcı tavsiyelerde bulunulmuştur. Son olarak bütün sanayi tiplerinde kullanılabilecek örnek bir güvenlik yönetimi sistemi geliştirilmiştir.Anahtar Kelimeler: İş Güvenliği, Tehlike Analizi, Güvenli Yönetimi