Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

A System dynamics approach for technology improvement policy analysis: The case of Turkey

Teknoloji gelişimi politikası analizi için sistem dinamiği yalklaşımı: Türkiye uygulaması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 105102 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A SYSTEM DYNAMICS APPROACH FOR TECHNOLOGY IMPROVEMENT POLICY ANALYSIS: THE CASE OF TURKEY Durgun, M Serdar M ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

oz TEKNOLOJİ GELİŞİMİ POLİTİKASI ANALİZİ İÇİN SİSTEM DİNAMİĞİ YAKLAŞIMI: TÜRKİYE UYARLAMASI Durgun, M ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.