Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü

A system theoretical approach to aided inertial navigation

Destekli ataletsel navigasyona sistem kuramsal bir yaklaşım

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 143654 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

In this thesis, Inertial Navigation Systems (INS) are investigated using the basic principles of control theory in contrary to the stochastic approach (Kalman filter) as used by most of the previous work in literature INS error dynamics is obtained by linearization yielding a linear time-varying model, and this model is analyzed for its stability, controllability and observability properties A rigorous method is proposed and applied for analyzing the divergent behaviour of INS errors, and the instability of the system is verified ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bu tez çalışmasında Ataletsel Navigasyon Sistemleri (ANS) hataları, literatürdeki önceki çalışmalarda çoğunlukla kullanılan stokastik yaklaşmam (Kalman süzgeci) aksine, denetim kuramının temel ilkeleri ışığında incelenmiştir ANS hata dinamiğinin doğrusallaştırma ile elde edilmesiyle doğrusal ve zamanla- değişen bir model ortaya çıkartılmış ve bu modelin kararlılık, denetlenebilirlik ve gözlenebilirlik özellikleri için çözümlemeler yapılmıştır ANS hatalarının ıraksayan davranışının çözümlenmesi amacıyla sistematik bir yöntem önerilmiş ve uygulanarak sistemin kararsız olduğu doğrulanmıştır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.