Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mikro ve Nanoteknoloji Anabilim Dalı

A systematic study on adatom interaction with graphyne polymorphs

Grafin polimorflarının yüzey atom etkileşimlerinin sistematik olarak incelenmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 442011 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Carbon never stops surprising the world with its enormous number of allotropes and their excellent properties In this study, recently discovered carbon allotropes, which are called α, β, γ and 6612 – graphyne, are studied by ab-initio modeling It is revealed that these polymorphs can exhibit varying types of hybridization sp3, sp2, still they are relatively uncharacterized compared to other planar materials ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Karbon, ilginç özellikler gösteren yüksek sayıda allotropa sahip olması sebebiyle bilimsel dünyada yoğun ilgi çekmektedir Bu çalışmada, teorik olarak yeni tahmin edilen karbon allotropları olan α, β, γ and 6612 – grafinlerin ab-initio modellemesi yapılmıştır Bu polimorfların değişik hibritleşme sp3 ve sp2 kapasitelerine sahip oldukları bilinmektedir, ancak detaylı karakterizasyonları tam anlamda henüz yapılmamıştır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.