Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Makine Mühendisliği Anabilim Dalı

A Systems framework and struched methodology for design and development of manufacturing control systems using n-tier clint/server technology

İmalat denetmele sistemlerinin çok-katmanlı istemci/sunucu teknolojisine göre tasarım ve geliştirilmeleri için bir sistem yapısı ve uygulama methodolojisi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 90973 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This study aims to develop a systems framework and a structured methodology for design and development of manufacturing control systems using n- tier client/server technology Two case studies are designed and implemented using the proposed framework and structured methodology to realize the proposal The proposed framework has two horizontal levels, which are for controlling the devices like CNCs, robots, automated handling machines, etc in shop floor and for coordination and execution of activities in shop floor The vertical layers are the three layers: presentation, component and data layers, which are actually the basics of n-tier client/server technology The systems and development tools that are used in mthis thesis are all products of Microsoft' s Windows-DNA* framework (DNA: Distributed interNet Applications) The structured methodology developed for guiding the engineers for design and development of manufacturing control systems using the proposed framework The target areas of implementation are development for Small and Medium Sized Enterprises (SMEs) and research activities in universities The developed methodology has three stages: analysis, design and implementation ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bu çalışma imalat denetleme sistemlerinin çok-katmanlı istemci/sunucu teknolojisine göre tasarlanabilmeleri ve geliştirilebilmeleri için bir sistem yapısı ve uygulama methodolojisi geliştirilmesini amaçlamaktadır Önerilen sistem yapısı ve uygulama metodolojisi ile iki tasarım ve uygulama işlemi gerçekleştirilmiştir Önerilen sistem yapısının iki yatay seviyesi vardır Bunlar ateleye tabanında bulunan bilgisayar denetimli tezgahlar, robotlar ve otomatik malzeme taşıyıcıları v b gibi makinalann denetlenmesi ve de atelye tabanında olan bütün aktivitelerin bilgisayar yolu ile koordinasyonu ve yürütülmesi içindir Dikey katmanlar ise çok- katmanlı istemci/sunucu teknolojisinin temeli olan sunum, birleşen ve veri katmanlarıdır Bu tezde kullanılan bütün sistemler ve geliştirme araçları Microsoftfirmasının Windows-DNA yapısı içinde olan ürünlerdir (DNA: Dağıtık interNet Uygulamaları) Geliştüen metodoloji mühendislerin bu sistem içerisinde imalat denetleme sistemleri tasarlamaları ve geliştirmelerine yol göstermesi amacıyla yapılmıştır Uygulamalarda hedef, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBÎler) ve de üniversitelerdeki araştırma geliştirme aktiviteleridir Geliştirilen metodoloji üç aşamalıdır Bunlar analiz, tasarım ve uygulama aşamalarıdır Metodoloji imalat alanında analiz yapmak için özellikle geliştirilmiş araçları ve de internet, nesne ve ilişkisel veri gibi çok gelişmiş teknolojileri içeren, çok-katmanlı sistemlerin tasarım ve de uygulamalarım yapmak için kullanılan araçları kapsamaktadır İlk uygulama bir laboratuvarda yapılan ajan temelli bir imalat hücresi denetleme sistemi uygulamasıdır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.