Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

A tax reform proposal for Turkey: Flat tax system

Türkiye için bir vergi reformu önerisi: Düz vergi sistemi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 379975 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This study compares the macroeconomic and welfare effects of a fundemantal tax reform, that is flat tax system for the Turkish case by using a dynamic life-cycle simulation model. Flat tax system removes all current tax rates and taxes all sources of income at the same rate by expensing the investments at the year they are made. The model projects significant increase in output by shifting from the current graduated tax system to the flat tax; as well as an increase in welfare.

Summary:

Bu çalışma, dinamik yaşam döngüsü simülasyon modeli kullanarak Türkiye için temel bir vergi reformu önerisinde -düz vergi sistemi- bulunarak, iki durum arasındaki makroekonomik değişkenler ve refahın bir karşılaştırmasını sunmaktadır. Düz vergi sistemi durumunda modelde yer alan önceki tüm vergiler kaldırılır ve yerine tüm gelir sabit bir oranla vergilenir ve o yıl yapılan yatırımlar vergi tabanından düşülür. Model, önerilen vergi sisteminin önemli bir üretim ve refah artışı sağlayacağını tahmin etmektedir.