Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

A tayf türünden salma çizgili süperdev yıldızların moröte tayf özellikleri: 6CAS, sağaçıklık CYG (DENEB), HR 1040

The Ultraviolet spectral characteristics of A-type emission-line supergiant stars: 6CAS, a CYG (DENEB), HR 1040

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 131330 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET Yüksek Lisans Tezi A TAYF TÜRÜNDEN SALMA ÇİZGİLİ SÜPERDEV YILDIZLARIN MORÖTE TAYF ÖZELLİKLERİ : 6 Cas, a Cyg ( Deneb), HR1040 Taner TANRIVERDI Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Astronomi ve Uzay Bilimleri Anabilim Dalı Danışman : Yrd Doç Dr Fehmi EKMEKÇİ Bu tez çalışmasında, ilk olarak 6 Cas, a Cyg, ve HR1040 ile birlikte A türü süperdev yıldızlar hakkında genel bilgi verilmektedir Bu tür yıldızlar, yıldız rüzgarı nedeniyle kütle kaybına maruz kalmaktadır Kütle kaybı ve yıldız rüzgarı hakkında kısaca bilgi verildikten sonra 6 Cas, a Cyg ve HR1040'ın düşük dispersiyonlu IUE tayfları incelendi ve a Cyg hariç 6 Cas ve HR1040 'in süreklilik düzeyinde bir değişim olduğu farkedildi Bu yıldızların yüksek dispersiyonlu tayfları kullanılarak çizgi tanısı yapıldı ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

ABSTRACT Master Thesis THE ULTRAVIOLET SPECTRAL CHARACTERISTICS OF A-TYPE EMISSION - LINE SUPERGIANT STARS : 6 Cas, a Cyg ( Deneb), HR1040 Taner TANRIVERDİ Ankara University Graduate School of Natural and Applied Sciences Department of Astronomy and Space Sciences Supervisor Asist Prof Dr Fehmi EKMEKÇİ In the present thesis previously it has been given introductory information about A type supergiants together with a Cyg, 6 Cas and HR1040 These kind of stars suffer from mass loss due to stellar winds Being given short explanation about this issues, low dispersion spectra of a Cyg, 6 Cas and HR1040 have been examined and it has been noticed that there is a variation in the continuum level for 6 Cas and HR1040 except Deneb's longward low dispersion spectra is not characterized in low dispersion By means of high resolution spectra of these stars, line identification has been made The general characteristics of these three stars, they show absorbtion features in their spectra ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.