Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Anabilim Dalı

A technical approach to Saudi Arabia crude oil supply forecast and potential substitutes

Teknik metodlar ile Suudi Arabistan petrol arzı tahmini ve Suud petrolünün alternatifleri

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 582061 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu yüksek lisans tezinde, Suudi Arabistan'ın ham petrol üretim tahmini ve potansiyel ikameleri incelendi 12 dev petrol sahasının rezervuar ve üretim davranışları çıkartıldı ve diğer sahalar bu sahaların fonksiyonu olarak analiz edildi Toplamda dört ana ham petrol üretim senaryosu üzerinden analiz yapılıp, beş ana ikame oluşturuldu İlk kısma göre, Suudi Arabistan şu zamana kadar 150 milyar varil petrol üretmiş olup, halen 208,7 milyar varil üretilebilir ham petrol rezervine sahip Fakat, ham petrol üretimi Ghawar ve Abqaiq gibi olgun sahaların tükenmeye yakın olması sebebiyle üretimin 2044 senesine kadar 6 milyon varil gün miktarına kadar düşmesi bekleniyor ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

In this master thesis, crude oil production forecast of Saudi Arabia and its potential substitutes are investigated Reservoir and production behavior of 12 giant fields and the other fields' production as a function of total production is estimated Four different scenarios are suggested for crude oil production forecast while five potential substitutes can be classified as top substitutes The first part of the study shows that Saudi Arabia has produced more than 150 billion bbl crude oil so far and has another 208 7 billion bbl recoverable reserves to be produced ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.