Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme (İngilizce) Anabilim Dalı / İşletme Bilim Dalı

A test of multi-index asset pricing models: The us REIT market

Çoklu-endeks varlık fiyatlandırma modeli testi: Amerikan GYO piyasası

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 321247 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This study examines the relationship between the performances of US equity REITs and the market risk premium, SMB, HML, MOM as well as an industry index and a real estate index. The statistical significance of the abnormal returns and the beta coefficients of independent variables are examined. The REITs are categorized in seven groups according to their investment areas and the analysis results are compared. Daily return indexes of US equity REITs are collected for the period between 2005 and 2011. These data are then used to estimate the Capital Asset Pricing Model (CAPM) of Sharpe (1964) and Lintner (1965), the Fama and French?s 3-Factor Model (1993) and Carhart?s 4-Factor Model (1995). These models are re-estimated by adding an industry and a real estate index. The empirical results show that these added independent variables improve the available models. Additionally, no abnormal return is detected for REITs and their returns have a positive correlation with the SMB and HML factors and a negative correlation with the MOM factor. Therefore,, the REITs are relatively small and have high book-to-market ratios. The negative MOM coefficients indicate that the losers will win and the winners will lose.

Summary:

Bu çalışmada Amerikan özkaynak GYO'larının performansı ile piyasa risk primi, SMB, HML, MOM faktörleri, endüstri endeksi ve gayrimenkul endeksi arasındaki ilişki araştırılmaktadır. Olağandışı getiri ve bağımsız değişkenlerin beta katsayılarının istatiksel anlamlılığı incelenmiştir. GYO'lar yatırım alanlarına bağlı olarak yedi kategoriye ayrılmış ve analiz sonuçları karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Amerikan özkaynak GYO'larının günlük getiri verileri 2005-2011 yılları için toplanmıştır. Bu incelemeleri gerçekleştirmek için Sharpe'ın Sermaye Varlıkları Fiyatlandırma Modeli (SVFM) (1965), Fama ve French'in 3 Faktörlü Modeli (1993) ve Carhart'ın 4 Faktörlü Modeli (1995) kullanılmıştır. Bunlara ek olarak, endüstri ve gayrimenkul endeksi eklenmiş modeller oluşturulmuştur. Deneysel sonuçlar yeni eklenmiş bağımsız değişkenlerin mevcut modelleri geliştirdiğini göstermektedir. Aynı zamanda olağandışı getiri tespit edilmemiştir. Amerikan GYO'ları SMB ve HML faktörleriyle pozitif, MOM faktörüyle ise negatif korelasyona sahiptir. Dolayısıyla GYO'lar nispeten küçük firmalardır ve büyük defter/piyasa oranına sahiplerdir. Negatif MOM faktörü ise kazananların kaybedeceğinin, kaybedenlerin ise kazanacağının göstergesidir.