Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

A test oriented service and object model for software product lines

Yazılım üretim bantları için teste yönelik hizmet ve nesne modeli

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 268267 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

In this thesis, a new modeling technique is proposed for minimizing regression testing effort in software product lines. The ?Product Flow Model? is used for the common representation of products in application engineering and the ?Domain Service and Object Model? represents the variant based relations between products and core assets. This new approach provides a solution for avoiding unnecessary work load of regression testing using the principles of sub-service decomposition and variant based product/sub-service traceability matrices. The proposed model is adapted to a sample product line targeting the banking domain, called Loyalty and Campaign Management System, where loyalty campaigns for credit cards are the products derived from core assets. Reduced regression test scope after the realization of new requirements is demonstrated through a case study. Finally, efficiency improvement in terms of time and effort in the test process with the adaptation of the proposed model is discussed.

Summary:

Bu tezde, yazılım üretim bantlarında regresyon test maliyetlerinin en aza indirgenmesi için yeni bir modelleme tekniği önerilmiştir. ?Ürün Akış Modeli? uygulama mühendisliğindeki ürünlerin ortak gösterimi için kullanılmakta ve ?Alan Servis ve Nesne Modeli? ürünler ve merkez varlıklar arasındaki değişkenlere bağlı ilişkileri göstermektedir. Bu yeni yaklaşım alt-servis ayrıştırması prensiplerini ve değişkenlere bağlı ürün/merkez varlık izlenebilirlik matrislerini kullanarak gereksiz regresyon test yükünden kaçınmak için bir çözüm sağlamaktadır. Önerilen model, merkez varlıklardan kredi kartı sadakat kampanyalarının ürün olarak türetildiği, bankacılık alanını hedef alan örnek bir yazılım üretim bandı olan Sadakat ve Kampanya Yönetim Sistemi'ne uyarlanmıştır. Yeni gereksinimlerin gerçeklenmesi sonrasında indirgenmiş regresyon test kapsamı örnek olay incelemesi yoluyla gösterilmiştir. Sonuç olarak, önerilen modelin uyarlanması ile test sürecindeki zaman ve maliyet anlamında verimlilik artışı ele alınmıştır.