Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Makine Mühendisliği Bölümü

A theory of dropwise condensation

Damlacık yoğuşması teorisi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 166868 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A THEORY OF DROPWISE CONDENSATION Tekin, Hasan Fehmi M S , Department of Mechanical Engineering Supervisor: Assoc Prof Dr Cemil Yamalı December 2005, 167 pages In this study, the effect of the substrate material on dropwise condensation was studied theoretically ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

öz DAMLACIK YOĞUŞMASI TEORİSİ Tekin, Hasan Fehmi Yüksek Lisans, Makine Mühendisliği Bölümü Tez Yöneticisi: Doç Dr Cemil Yamak Aralık 2005, 167 sayfa Bu çalışmada yoğuşma yüzeyinin damlacık yoğuşması üzerindeki etkisi teorik olarak incelenmiştir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.