Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

A third world feminist approach to femaleness as inferior to maleness in Doris Lessing's 'The Grass is Singing' and Tsitsi Dangarembga's 'Nervous Conditions'

Doris Lessıng'in 'The Grass ıs Singing' adlı eseri ile Tsitsi Dangarembga'nın 'Nervous Conditions' adlı eserinde üçüncü dünya feminist yaklaşımına göre cinsiyet ayrımcılığı

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 379912 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This thesis analyses the inferiority of femaleness to maleness regardless of the skin colour in the works, The Grass is Singing, by Doris Lessing, and Nervous Conditions, by Tsitsi Dangarembga While the patriarchal system allows men to oppress women both physically and spiritually, the colonial structure, constituting the basis for the Third World feminism, lets them make use of women according to their own profits Additionally, the rights of women are abused in a specific way to support the colonial structure and to preserve the process of oppression Functioning as a vicious circle, the process of colonization and the synthesis of the patriarchal system of the colonizer and the colonized serve for the undermining process of women in the fields of education, politics, law, and economics ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bu tez, Doris Lessing'in The Grass is Singing adlı eseri ile Tsitsi Dangarembga'nın Nervous Conditions adlı eserinde, kadınlığın ten renginden bağımsız olarak erkeklikten daha değersiz olduğunu karşılaştırmalı olarak analiz eder Ataerkil sistem erkeklere kadınları fiziksel ve ruhsal olarak sömürme fırsatını tanırken, üçüncü dünya feminizminin temelini oluşturan sömürgeci sistem ise erkeklere kadınları kendi istekleri ve faydaları doğrultusunda kullanma fırsatını sağlamıştır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.