Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı

A-tipi karma yatırım fonlarının stil analizi ve performans değerlendirmesi

Style analyisis and performance evaluation of the type-A balanced funds

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 141134 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET Rasyonel yatırımcılar risk ve getiri koşulları arasında kabul edilebilir bir dengenin sağlanmasını arzular ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

ABSTRACT Rational investors desire to achieve an acceptable equilibrium among risk and return conditions ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.