Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

A Tool for trajectory planning and performance verification of cruise missiles

Seyir füzeleri için bir yörünge planlama ve performans doğrulama aracı

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 93133 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A TOOL FOR TRAJECTORY PLANNING AND PERFORMANCE VERIFICATION OF CRUISE MISSILES Avcıoğlu, Haydar Tolga M.Sc, Department of Aeronautical Engineering Supervisor: Prof. Dr. Nafiz Alemdaroğlu Co-Supervisor: Dr. Sartuk Karasoy September 2000, 115 pages In this thesis, a tool is developed for trajectory planning and performance verification of cruise missiles. For a baseline missile, maneuvering performance is analyzed and an altitude hold system is designed. Trajectory planning and guidance laws are discussed. Test cases are performed using the developed flight simulation model and results are evaluated. Results indicate that the low turn-around time of the developed tool is suitable for conceptual and preliminary design and incorporates engineering intuition and insight during parametric studies. Keywords: Cruise Missile, Sea-Skimming Flight, Trajectory Planning, Flight Simulation, Altitude Hold System, Normal Acceleration Autopilot, Guidance Laws, Phases of Flight. Ill

Summary:

oz SEYİR FÜZELERİ İÇİN BİR YÖRÜNGE PLANLAMA VE PERFORMANS DO?RULAMA ARACI Avcıoğlu, Haydar Tolga Yüksek Lisans, Havacılık Mühendisliği Bölümü Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Nafiz Alemdaroğlu Ortak Tez Yöneticisi: Dr. Sartuk Karasoy Eylül 2000, 115 sayfa Bu tezde, seyir füzeleri için bir yörünge planlama ve performans doğrulama aracı geliştirilmiştir. Belirlenen bir füze konfigürasyonu için manevra kabiliyeti analizi yapılmış ve bir irtifa kontrol sistemi tasarlanmıştır. Yörünge planlaması ve güdüm kanunları tartışılmıştır. Geliştirilen uçuş simülasyonu modeli alternatif yörüngeler için test edilmiş ve sonuçlar yorumlanmıştır. Elde edilen sonuçlar geliştirilen aracın düşük hesaplama süresine sahip oluşu nedeniyle kavramsal ve ön tasarım fazlan için uygun olduğunu ve parametrik çalışmalar sırasında mühendislik öngörüş ve kavrayışlarının da kullanılmasına izin verdiğini göstermektedir. Anahtar Kelimeler: Seyir Füzeleri, Deniz Yüzeyini Sıyıran Uçuş, Yörünge Planlaması, Uçuş Simülasyonu, İrtifa Kontrol Sistemi, Dik İvme Otopilotu, Güdüm Kanunları, Uçuş Fazlan. IV