Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Endüstri Mühendisliği Bölümü

A tool switching problem in flexible manufacturing systems

Esnek imalat sistemlerinde makine ucu değiştirme problemi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 143345 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

In this study, we address job sequencing and tool switching problem in Flexible Manufacturing Systems We consider the single machine problem of rninimizing the total flow time We prove the NP-hardness of the problem We show that the tool switching problem is polynomially solvable for a given sequence For optimal solutions, we propose a branch and bound algorithm whose efficiency is improved by precedence relations and bounding techniques For high quality approximate solutions, we present heuristic procedures that use different improvement strategies Our computational results reveal that a branch and bound approach produces optimal solutions in reasonable times for moderate sized problems For larger-sized problems, heuristics produce very satisfactory solutions, therefore provide an attractive alternative ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bu çalışmada, esnek imalat sistemlerinde iş çizelgeleme ve makine ucu değiştirme problemini ele aldık Amacımızı tek makinada toplam akış süresinin enazlanması olarak belirledik Problemin 'NP-Zor' olduğunu ispatladık Ancak iş sıralamasının bilindiği durumunda, optimal makine ucu değiştirme sırasının polinom zamanda bulunabileceğini gösterdik Optimal çözüm için, verimliliği öncelik ilişkileri ve sınırlama teknikleriyle iyileştiren bir dal-sınır algoritması önerdik Kaliteli yaklaşık çözümler için ise değişik iyileştirme teknikleri kullanan sezgisel yöntemler geliştirdik Deneysel sonuçlar, dal sınır algoritmasının orta-boyutlu problemleri için makul sürelerde çözümler ürettiğini göstermektedir Büyük boyutlu problemler için sezgisel yöntemler çok başarılı sonuçlar vermiş ve optimal çözüme iyi bir alternatif oluşturmuşlardır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.