Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Bilişim Enstitüsü / Coğrafi Bilgi Teknolojileri Anabilim Dalı / Coğrafi Bilgi Teknolojileri Bilim Dalı

A tool to automate the process of flood risk areas detection due to climate change

İklim değişikliğine bağlı sel riski altında kalan bölgelerin otomatik olarak belirlenmesi için bir araç

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 488062 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Flooding is a major hazard in the world, with increase in climate change its occurrence has also accelerated over the years. Recent major floods especially in the coastal areas that are associated with increase in sea level rise and storm surge have created a major need for predicting, monitoring and planning for future flood occurrence. Inundation affects and vulnerability of the coastal areas need to be accessed. Using Spatial Information Science knowledge and using tools GIS software packages like ArcGIS, GRASS, QGIS and so many others has made the exposure of ecosystem services, population, and environmental hazards location easier within the different years. But these software packages come with a lot of sophisticated methodologies and many processes to delineate the flood plain thus raise the concern of automating the process. This thesis presents a GIS-bases toolbox that was written in python scripting language to automate the process of detecting flood risk areas due to climate change. The toolbox takes the advantages of the python scripting by using the Arcpy library which allows the direct access to methodologies that are used in ArcMap (ESRI) software.

Summary:

Sel baskınları, özellikle son yıllardaki iklim değişikliği ile giderek artan şekilde meydana gelen doğal bir felakettir. Özellikle kıyı bölgelerde meydana gelen sel baskınları; artan deniz seviyesi ve kasırgalar ile ilişkilendirilmekte, bununla birlikte gelecekte meydana gelebilecek benzeri hadiselerin tahmin edilmesi, izlenmesi ve hazırlık yapılmasına dair büyük bir ihtiyaç doğmaktadır. Günümüzde, ArcGIS, GRASS, QGIS ve benzeri Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) yazılım paketleri yardımıyla, doğal afetlerin ekosisteme, nüfusa ve çevresel etkilerinin belirlenmesi geçmiş yıllara nazaran daha kolay olmasına rağmen, bu analizlerdeki çok sayıdaki farklı işlem adımları ve gerekli yöntemlerin karmaşıklığı, bu analizlerin otomatikleştirilmesini gerekli kılmıştır. Bu tez, iklim değişikliği nedeniyle taşkın risk alanlarını tespit etme sürecini otomatikleştirmek için python script dili kullanılarak yazılmış bir CBS tabanlı aracı sunmaktadır. Geliştirilen araç, ArcMap (ESRI) yazılımında kullanılan yöntemlere doğrudan erişim olanağı sağlayan Arcpy kütüphanesini kullandığından avantajlıdır.