Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Enformatik Enstitüsü / Bilişim Sistemleri Bölümü

A transformation approach from eEPC to S-BPM models

eEPC modellerinden S-BPM modellerine bir dönüşüm yaklaşımı

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 360571 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Business process models are vital assets of organizations. The organizations prefer to use one of the many modeling methods and notations according to its features like tool support, size of user base, ease of use. During the last decade bottom up process modeling approaches such as S-BPM started to become popular among organizations. Many organizations have large process model assets modeled in a top down fashion. As a result, for most organizations to adopt bottom up process modeling approaches the existence of transformation algorithms is critical. In this work, model transformation is proposed as a method to migrate from eEPC to S-BPM. Direct mapping rules are defined to transform models and the application of these rules is demonstrated by on a real world case studies.

Summary:

İş süreci modelleri kuruluşların hayati varlıklarıdır. Kuruluşlar, araç desteği,kullanıcı tabanın büyüklüğü, kullanım kolaylığı gibi özelliklerine bakarak birçok modelleme yönteminden birini kullanmayı tercih ederler. Son yıllarda kuruluşlar arasında S-BPM gibi bu süreçleri tabandan yukarı doğru modelleyen yaklaşımlar popüler olmaya başlamıştır. Fakat kuruluşların elinde yukarıdan tabana doğru modellenmiş birçok iş süreci bulunmaktadır. Bu nedenle, birçok kuruluş için önceden modellenmiş süreçleri tabandan yukarı süreç modelleme yaklaşımlarına dönüştüren algoritmalar kritik bir öneme sahiptir. Bu çalışmada, model dönüşümü eEPC`den S-BPM`e göç için bir yöntem olarak önerilmiştir. Modellerin dönüştürülmesi için doğrudan eşleştirme kuralları tanımlanmış ve bu kuralların uygulamaları durum çalışmaları ile verilmiştir.