Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı

A transport cost-based optimization for arable land application of municipal sludge in Ankara

Ankara'daki kentsel arıtma çamurlarının tarıma elverişli arazilerde kullanımının taşıma maliyeti bazlı optimizasyonu

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 338441 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The agricultural use of sewage sludge is an alternative route for sewage sludge disposal which may also help to improve soil fertility by providing organic matter and nutrients Yet, care should be taken to minimize soil contamination due to some constituents in sludge such as heavy metals, organic contaminants and pathogens One approach may be selection of suitable lands This study focuses on the determination of suitable arable lands for sewage sludge application on land in Ankara through a cost-based optimization model In this model, it is aimed to minimize the transportation costs related to land application of municipal sewage sludge between 2013 and 2022 Lands suitable for sludge application were determined through spatial analysis using ArcGIS program ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Arıtma çamurunun tarımsal kullanımı, organik madde ve besin maddeleri sağlayarak toprak veriminin artmasına yardımcı olabileceğinden arıtma çamuru bertarafı için alternatif bir yöntemdir Ancak bu uygulamada, arıtma çamurunda bulunan ağır metaller, organik kirleticiler ve patojenler gibi bazı bileşenler sebebiyle oluşabilecek toprak kirliliğini en aza indirmek için özen gösterilmelidir Uygun uygulama arazilerinin seçilmesi bir yaklaşım olabilir Bu çalışma, arıtma çamurunun arazide kullanımı için Ankara?da uygun ekilebilir arazilerin maliyet-bazlı optimizasyon modeli vasıtasıyla belirlenmesine odaklanmaktadır Bu modelde, kentsel arıtma çamurunun 2013 ve 2022 yılları arasında araziye uygulanmasıyla ilgili taşıma maliyetlerinin en aza indirgenmesi amaçlanmaktadır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.