Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

A Trial for a new turbulence model for low reynolds number turbulent boundary layer

Düşük reynolds sayılı türbülanslı sınır tabaka için yeni bir türbülans model denemesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 93371 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A TRIAL FOR NEW TURBULENCE MODEL FOR LOW REYNOLDS NUMBER TURBULENT BOUNDARY LAYER Kilerci, Serhat M Sc, Department of Aeronautical Engineering Supervisor: Prof Dr Cahit Çıray Co-Supervisor ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

öz DÜŞÜK REYNOLDS SAYILI TURBULANSLI SINIR TABAKA İÇİN YENİ BÎR TÜRBÜLANS MODEL DENEMESİ Kilerci, Serhat Yüksek Lisans, Havacılık Mühendisliği Bölümü Tez Yöneticisi: Prof ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.