Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü

A turbo detection scheme for EGPRS

GGPRS için bir turbo sezimi yapısı

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 143478 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Enhanced Data Rates for Global Evolution (EDGE) is one of the 3G wireless communication standards, which provides higher data rates by adopting 8- PSK modulation in TDMA system infrastructure of GSM. In this thesis, a turbo detection receiver for Enhanced General Packet Radio Services (EGPRS) system, which is the packet switching mode of EDGE, is studied. In turbo detection, equalization and channel decoding are performed iteratively. Due to 8-ary alphabet of EGPRS modulation, full state trellis based equalization, as usually performed in GSM, is too complex not only for turbo detection but even for conventional equalization; so suboptimum schemes have to be considered. The Delayed Decision Feedback Sequence Estimation (DDFSE) is chosen as suboptimal and less complex trellis based scheme and it is examined as a conventional equalization technique firstly. It is shown that the DDFSE has a fine tradeoff between performance and complexity and can be a promising candidate for EGPRS. Then it is employed to reduce the number of the trellis state in turbo detection. Max- log-MAP algorithm is used for soft output calculations of both SISO equalizer and SISO decoder. Simulation results illustrate that proposed turbo detection structure improves bit error rate and block error rate performance of the receiver with respect to the conventional equalization and decoding scheme. The iteration gain varies depending on modulation type and coding rate of Modulation Coding Scheme (MCS) employed in EGPRS. Keywords: Equalization, Decoding, Turbo Detection, Delayed Decision Feedback Sequence Estimation (DDFSE), Enhanced Data Rates for Global Evolution (EDGE), Enhanced General Packet Radio Services (EGPRS).

Summary:

Küresel evrim için geliştirilmiş veri hızı, yüksek bilgi akışı sağlayan üçüncü jenerasyon kablosuz iletişim standartlarından biridir. 8 PSK kipleme tekniğim GSM'in zaman bölümlü çoğul erişim altyapısında kullanır. Bu tezde Küresel Evrim için Geliştirilmiş Veri Hızı'mn paket anahtarlama modu olan Geliştirilmiş Genel Paket Radyo Servisleri (GGPRS) için turbo sezimi ile çalışan bir alıcı üzerinde çalışılmıştır. Turbo sezim yöntemi kanal şifrelemesini çözme ve denkleştirme işlemini döngülü olarak yapar ve alıcı performansım yükseltir. Genellikle GSM için kullanılan tam durumlu kafes tabanlı denkleştirme yöntemini turbo sezimi için kullanmak GGPRS 'in uyguladığı 8 PSK kiplemesi düşünüldüğünde oldukça yüksek bir hesaplama karmaşıklığı yaratır. Ki bu yapının alışılagelmiş denkleştirme ve şifre çözümleme yöntemi için bile uygulanması oldukça zordur. Bu nedenle yan uygun yapılar GGPRS için düşünülmelidir. Geciktirilmiş Karar Geribeslemeli Dizi Kestirme (GKGDK) yan uygun ve daha az hesaplama karmaşıklığı sunan kafes tabanlı yapı olarak seçilmiştir. GKGDK için performans ve hesaplama karmaşıklığı arasında uygulanabilir bir ilişki olduğu gösterilmiş ve GKGDK'nin GGPRS denkleştirmesi için uygun bir aday olabileceği görülmüştür. Turbo seziminde kafes durumlarının azaltılması için GKGDK algoritması, yumuşak girdi/çıktı sezim ve şifre çözme işlemleri için de Max-Log-MAP algoritması uygulanmışta. Benzetim sonuçlan göstermiştir ki uygulanan turbo sezimi yapısı GGPRS alıcısının bit hata oranım azaltmıştır. Döngüm kazanç, GGPRS 'de kullanılan kipleme çeşidine ve şifreleme oranına göre değişmektedir. Anahtar Kelimeler: Denkleştirme, Şifre Çözümleme, Turbo Sezimi, Geciktirilmiş Karar Geribeslemeli Dizi Kestirme (GKGDK), Küresel Evrim için Geliştirilmiş Veri Hızı, Geliştirilmiş Genel Paket Radyo Servisleri (GGPRS).