Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

A Two-echelon inventory model under partial cooperation

Kısmi işbirliği altında iki seviyeli bir envanter modeli

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 119132 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

oz KISMI İŞBİRLİĞİ ALTINDA IKI SEVİYELİ BİR ENVANTER MODELİ Alışan, Fatma Zeynep Master Tezi, Endüstri Mühendisliği Bölümü Tez Yöneticisi: Assoc Prof Dr Refik Güllü Ortak Tez Yöneticisi: Prof Dr Nesim Erkip Temmuz 2002, 110 sayfa Bu çalışmada, iki seviyeli merkezi olmayan bir envanter sistemi için oyun teo- rili bir model geliştirdik Model, optimal sipariş noktasını belirleyen iki tane parekendeciden oluşuyor Modelimiz parekendecinin cevap süresi içindeki olay ları göz önünde bulunduruyor Perakendeci cevap süresi, toptancının siparişi al masından parekendeciye ulaşlaştırması arasında geçen süre olarak tanımlanabilir ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

ABSTRACT A TWO-ECHELON INVENTORY MODEL WITH PARTIAL COOPERATION Alişan, Fatma Zeynep Ms , Department of Industrial Engineering Supervisor: Assoc Prof Dr Refik Güllü Co-Supervisor: Prof Dr Nesim Erkip July 2002, 110 pages In this study, we introduce and analyze a game theoretic model for a two-echelon decentralized inventory system There are two retailers each of which tries to determine its optimal order-up-to quantity Our model considers the events oc curring in a cycle of retailer response time Retailer response time is defined as the interval between the time that the supplier gets order from a retailer and the time the orders are received by the retailer ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.