Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Enformatik Enstitüsü / Bilişim Sistemleri Bölümü

A unification model and tool support for software functional size measurement methods

Yazılım fonksiyonel büyüklük ölçme yöntemleri için birleştirme yöntemi ve yöntemi destekleyen bir araç

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 180823 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Software size estimation/measurement has been the objective of a lot of research in thesoftware engineering community due to the need of reliable size estimates ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Güvenilir büyüklük ölçümlerine duyulan ihtiyaç nedeniyle, yazılım büyüklükkestirme/ölçme yöntemleri yazılım mühendisliği dünyasında bir çok araştırmanın konusuolmuştur ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.