Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mühendislik Bilimleri Bölümü

A unified boundary element formulation for viscoelastic and poroviscoelastic interaction problems

Viskoelastik ve poroviskoelastik etkileşim problemleri için sınır eleman yöntemine dayalı bir formülasyon

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 143678 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

A unified formulation is presented in Fourier space, based on boundary element method, for solid-solid and soil-structure interaction problems ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bu çalışmada katı-katı ve yapı-zemin etkileşim problemleri için, Fourier uzayında, sınır eleman yöntemine dayalı birleşik bir formülasyon önerilmiştir Katı malzeme (veya zemin malzemesi) önce viskoelastik, daha sonra poroviskoelastik olarak ele alın mıştır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.