Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

A Unifying theory for rank-based multiple classifier systems, with applications in speaker identification and speech recognition

Sıralama temelli çoğul sınıflayıcılı sistemler için bütünleştirici bir kuram ve otomatik konuşmacı ve konuşma tanıma uygulamaları

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 93270 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A UNIFYING THEORY FOR RANK-BASED MULTIPLE CLASSIFIER SYSTEMS, WITH APPLICATIONS IN SPEAKER IDENTIFICATION AND SPEECH RECOGNITION Saranh, Afşar Ph D , Department of Electrical and Electronics Engineering Supervisor: Prof Dr Mübeccel Demirekler January 2000, 154 pages This thesis presents a theoretical investigation of the rank-based multiple classifier decision combination problem and develop a unified framework to understand a variety of such systems The rank-based combination is formulated as a discrete optimization problem with the total probability of correct decision as the objective function to be maximized This formulation introduces a set of classifier observation statistics to be estimated by observing the classifiers operate on a cross-validation test set ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

oz SIRALAMA TEMELLİ ÇOĞUL SINIFLAYICILI SİSTEMLER İÇİN BÜTÜNLEŞTİRİCİ BİR KURAM VE OTOMATİK KONUŞMACI VE KONUŞMA TANIMA UYGULAMALARI Saranlı, Afşar Doktora, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Tez Yöneticisi: Prof Dr Mübeccel Demirekler Şubat 2000, 154 sayfa Bu çalışmada, sıralama temelli çoğul sınıflayıcılı sistemlerde karar tümleştirme probleminin kuramsal bir incelemesi sunulmakta ve bu tür sistemlerin pek çoğu nun anlaşılabilmesi için bütünleştirici bir kuram geliştirilmektedir Sıralama temelli karar tümleştirme, enyükseklenecek amaç fonksyonunun top lam doğru sınıflama olasılığı olduğu bir kesikli eniyileme problemi olarak formüle edilmektedir Bu formulasyon, sınırlayıcıların bir çapraz-geçerleme veri gurubu üzerinde işlerken gözlemlenmesi ile elde edilmesi gereken bir gurup sınırlayıcı göz lem istatistikleri ortaya koymaktadır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.