Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

A usability evaluation methodology with a questionnaire supported with qualitative data for web site user interface

Web sitesi kullanıcı arayüzünün nitel veri ile destekli anket yöntemiyle kullanılabilirliğini değerlendirme metodolojisi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 461664 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

In this paper, a unique methodology for usability evaluation is proposed. The underlying factors for usability have been determined with exploratory and confirmatory factor analysis. The results of the analysis produced a valid and reliable questionnaire for user interface (QUIN) with eight different dimensions. Additionally, qualitative data from participants have been collected at the end of each survey. Afterwards, the result of quantitative data from questionnaire responses and qualitative findings from user feedback are compared. The methodology is designed to be used for any web site, especially for informational web sites. A case study is performed for the student portal of a Turkish university in order to validate the methodology. QUIN has identified the most critical usability problems supported with user feedback.

Summary:

Bu çalışmada kullanılabilirlik değerlendirmesi için yeni bir yöntem sunulmuştur. Kullanılabilirliğin asıl faktörlerini belirlemek için keşfedici ve doğrulayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Analiz sonuçları kullanıcı arayüzü için 8 faktörden oluşan geçerli ve tutarlı bir anket ortaya koymuştur. Ayrıca katılımcılardan her anketin sonunda nitel veri yani kullanıcı görüşleri toplanmış olup, bu veriler ile anket cevaplarından gelen nicel veri ile karşılaştırılmıştır. Yöntem herhangi bir sayfa için uygulanabilir olup özellikle bilgi amaçlı web siteleri için tasarlanmıştır. Vaka analizi Türkiye'de özel bir üniversitenin arayüzüne uygulanmış, elden edilen veriler ile yöntemin geçerliliği test edilmiştir. Sunulan metodoloji en kritik kullanılabilirlik problemlerini kullanıcı görüşleri ile birlikte belirlemiştir.