Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

A user modeling and recommendation system by means of social networks

Sosyal ağlar yardımıyla kullanıcı modelleme ve tavsiye sistemi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 383305 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

In this thesis, it is aimed to design a system which builds user profiles to model users' preferences by tracking the activities of the users on social networks Specifically, Facebook and Twitter are considered as the social networks The extracted user profiles are used in a recommendation system application The user data collected from the social networks is enriched with the concepts in Freebase which is an online and public library, and then the enriched data is used to create vector-based and graph-based user models Content-based, collaborative and hybrid recommendation algorithms that are implemented in this thesis utilize the created user profiles The suggestions generated by the recommender system are presented to subjects through a survey to evaluate the performance of the user models ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bu tezde, kullanıcıların sosyal ağlardaki aktivitelerini takip ederek kullanıcıların tercihlerini modellemek için kullanıcı profilleri oluşturan bir sistemin tasarlanması amaçlanmaktadır Özellikle, Facebook ve Twitter sosyal ağ olarak dikkate alınmıştır Elde edilen kullanıcı profilleri bir tavsiye sistemi uygulamasında kullanılmıştır Sosyal ağlardan elde edilen kullanıcı verileri, çevrimiçi ve açık bir kütüphane olan Freebase'deki kavramlarla zenginleştirilmiş ve zenginleştirilen veriler vektör ve çizge tabanlı kullanıcı modellerinde kullanılmıştır Bu tez çalışmasında tasarladığımız içerik tabanlı, işbirlikçi ve hibrit tavsiye algoritmaları, oluşturulan kullanıcı modellerinden yararlanmıştır Tavsiye sistemimizce üretilen öneriler, kullanıcılara anket olarak sunularak kullanıcı modellerinin başarımı değerlendirilmiştir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.