Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Endüstri Ürünleri Tasarımı Anabilim Dalı

A user research for a medical device based on unified theory of acceptance and use of technology

Bir medikal cihaz üzerine birleştirilmiş teknoloji kabul ve kullanım teorisi temelli kullanıcı araştırması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 389288 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

How and why people accept new technologies and products Academics and scholars try to explain this complex interplay between people and technology Technology acceptance studies try to explain the factors that return acceptance of new technology and products Hereby, this study makes a user research for a medical device based on Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) for analyzing the factors that influence new product acceptance in medical context In order to clarify product acceptance phenomenon in medical context, medical technologies and human product interaction will be examined In conclusion, this study aims to collect information about the factors that influence new product acceptance in health care ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Yeniliklerin yayılımı, yeni ürün ve teknolojilerin kabul edilip kullanılması yada kullanılmayıp reddedilmesi pazar araştırmacılarının ilgi odağı olmuştur Bu çalışmalar firma sahiplerinin ve yetkililerinin de ilgilerini çekmiş ve ürünlerinin kullanıcılar tarafından kabul edilip kullanılması için daha etkin ve başarılı yöntem arayışlarına girmişlerdir Kullanıcı davranışlarını incelemek, pazar araştırmacıları için önemli bir metod olmuştur Kullanıcı davranışlarını ürün kabulü bağlamında etkileyen faktörler, ürünün gerçek hayatta kullanılıp kullanılmayacağını öngörmek amacıyla araştırmacılar tarafından tahmin edilmeye çalışılmaktadır Teknoloji kabulü araştırmaları da, kabul ya da red ile sonuçlanan durumları, buna sebep olan faktörleri modellemeye çalışmaktadırlar Bu çalışma, Birleştirilmiş Teknoloji Kabul ve Kullanım Modeli (UTAUT) temelli kullanıcı araştırması yaparak kullanıcı davranışlarını etkileyen faktörleri medikal cihazlar üzerinden analiz etmeyi hedeflemektedir Ürün kabulünü sağlık sektörü bağlamında anlamaya çalışan bu çalışmada, ürün kabul fenomeni, ürün kabul modelleri, kullanılabilirlik, medikal cihaz ve teknolojiler ve insan-ürün etkileşimi konuları araştırılmıştır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.