Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları Anabilm Dalı

A valuation framework for university patents in turkey from university's (seller) and industry's (buyer) perspectives

Üniversite patentlerinin üniversite (satıcı) ve sanayi (alıcı) bakış açısıyla değerleme çerçevesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 594537 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Science and technology policies and policy-making processes in Turkey have been changing. One of such changes is the owner of university patents. Turkey legislated a new patent law similar to Bayh-Dole Act of the U.S and universities become the owner of patents. Being the first research on university patents in Turkey this thesis aims to put a valuation framework for university patents from both the university's (seller) and industy's (buyer) perspectives and show the differences and similarities between the university and industry. The thesis tries to answer how university patents should be valuated from both university and industry perspectives. Patent value indicators are collected from the literature and separate surveys are conducted to universities and firms. Since there is not sufficient data on university patents, the conjoint analysis method is used. The method is novel for patent valuation. 18 hypothetical patents are created and both parties are asked to evaluate these patents. The research results are used for policy recommendations for both industry and university. Keywords: University Patents, Patent Valuation, Conjoint Analysis

Summary:

Türkiye'de bilim ve teknoloji politikaları değişmektedir. Bu değişimlerden bir tanesi de üniversite patentlerinin hak sahipliği ile ilgilidir. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Bayh-Dole yasasının bir benzeri de Türkiye'de uygulanmaya başladı. Patentlerin yönetilmesinin bir boyutu da bu patentlerin değerlermesidir. Bu tezin amacı üniversite patentlerinin değerlemesinde üniversite (satıcı) ve sanayi (alıcı) bakış açılarıyla bir çerçeve ortaya koyabilmek ve iki taraf arasındaki benzerlik ve farklılıkları ortaya koymaktır. Bu tez kapsamında üniversite patentlerinin üniversite ve sanayici bakış açılarıyla nasıl değerlemesinin yapıldığının cevabı aranmaktadır. Patent değerleme ile ilgili kriterler literatürde araştırılmış ve üniversite ile sanayiye iki anket ile sunulmuştur. Bu çalışmada Türkiye'de üniversite patentleri ile ilgili yeterli veri olmaması nedeniyle deneysel tasarıma imkan veren conjoint analiz metodu uygulanmıştır. 18 farazi patent oluşturularak her iki gruba bu patentleri değerlendirmeleri istenilmiştir. Araştırma sonuçları hem üniversite hem de sanayi için politika geliştirmede kullanılmıştır. Anahtar Kelimeler: Üniversite Patentleri, Patent Değerleme, Conjoint Analiz