Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı

A variable structure-autonomous-interacting multiple model ground target tracking algorithm in dense clutter

Yoğun parazit ortamında yer hedef takibi için değişken yapılı-otonom-etkileşimli çoklu model temelli algoritma geliştirilmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 338482 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Tracking of a single ground target using GMTI radar detections is considered A Variable Structure-Autonomous- Interactive Multiple Model (VS-A-IMM) structure is developed to address challenges of ground target tracking, while maintaining an acceptable level computational complexity at the same time The following approach is used in this thesis: Use simple tracker structures; incorporate a priori information such as topographic constraints, road maps as much as possible; use enhanced gating techniques to minimize the effect of clutter; develop methods against stop-move motion and hide motion of the target; tackle on-road/off-road transitions and junction crossings; establish measures against non-detections caused by environment The tracker structure is derived using a composite state estimation set-up that incorporate multi models and MAP and MMSE estimations ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bu tezde GMTI radar tespitlerini kullanarak yer hedefleri takibi gerçekleştirme problemi incelenmiştir Değişken yapılı bir otonom etkileşimli çoklu modelleme yapısı geliştirilerek yer hedef takibinde ortaya çıkan sorunlara çözümler getirilmiştir Aynı zamanda hesaplama maliyetinin de düşük olması sağlanmıştır Tezde karmaşık olmayan ve etkin algoritmalar geliştirmek için şu yöntemler kullanılmıştır: i) Basit takip yapıları, ii) Topografik kısıtlar, yol haritası gibi önbilgilerin kullanılması, iii) Parazit etkisini azaltmak için iyileştirilmiş kapı açma yolları, iv) Durma-kalkma hareketi ve hedefin saklı olması durumu için yeni modeller geliştirme, v) arazi-yol geçişleri, kavşak geçişleri için iyileştirme, vi) hedefin ya da çevre koşullarının hedef tespitini engellemesi durumları için karşı tedbir geliştirme Geliştirilen algoritma kompozit bir durum kestirimi matematiksel yapısından hareketle geliştirilmiştir Kestirim sırasında MAP ve MMSE yöntemleri kullanılmıştır Geliştirilen algoritmanın pozisyon ve hız kestirim hataları ölçülerek referans algoritmalarınkiyle karşılaştırılarak performans ölçümleri yapılmıştır Geliştirilen yöntemin performansının referans yöntemlerin performansından daha iyi olduğu gözlemlenmiştir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.