Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Anadolu Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı

A ve B kişilik tiplerinin boş zaman davranışlarının kıyaslanması

The comparison of the leisure activities of type A and B personalities

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 432449 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bireylerin boş zaman aktivite tercihlerini ve boş zaman aktivitelerine katılım amacını etkileyen unsurlardan biri, bireylerin sahip olduğu kişilik özellikleridir Bireylerin kişilikleri göz önüne alındığında, kişisel farklılıklar, bireylerin boş zamanlarında ne tür aktivitelerde bulunduğunu etkilemektedir Bireylerin boş zamanlarında kendini ifade etmede karşılaştığı kısıtlamalar, günün diğer zamanlarında hissettiği kısıtlamalara kıyasla daha düşüktür Bu nedenle bireyler, kendi benliklerini boş zamanlarında daha iyi ifade edebilirler Bu noktadan hareketle bu tez çalışması, A ve B kişilik tiplerinin boş zaman davranışlarının kıyaslanmasını amaçlamaktadır Bu bağlamda, çalışma kapsamında söz konusu kişilik tiplerinin hangi güdülerle boş zaman aktivitelerine yöneldiği ve hangi boş zaman aktivitelerini tercih ettiği araştırılmıştır Bireylerin kişilik tiplerinin ortaya çıkarılmasında Ayırıcı Özellik Kuramı kapsamında ele alınan A ve B tipi kişilik modelinden yararlanılmıştır Araştırmada nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır Veriler, anket tekniği ile elde edilmiştir ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

One of the elements that affect the choice of leisure activities and the aim of performing these activities of an individual is the personality type that individual has When the personalities of individuals are considered, such differences affect the types of activities individuals do in their leisure time Restraints regarding expressing oneself in leisure time are less in number compared to the restraints felt in other times of the day As a result, individuals can express themselves much better in their leisure time Keeping this in mind, the research aims to compare the leisure activities of A and B type personalities In this regard, by what motive the subject personality type is directed to leisure activities and which leisure activities he chooses is investigated in this research In determining the personality types of individuals, the research benefited from the A and B type personality models discussed under the coverage of Trait Theory Quantitative research method was used in the research The data was collected with questionnaire technique The questionnaires were collected in Odunpazarı and Tepebaşı districts of Eskişehir, where leisure activities take place, between May 11th, 2015 and June 15th,, 2015 ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.