Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü

A versatile 5th order sigma-delta modulation circuit for MEMS capacitive accelerometer characterization

Kapasitif MEMS ivmeölçer karakterizasyonu için çok yönlü 5 dereceli sigma-delta modülasyon devresi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 383382 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

With the significant developments in capacitive MEMS inertial sensors, tons of studies in the literature trying to enhance the performance parameters of MEMS capacitive accelerometer systems such as linearity, noise floor and bandwidth further has emerged However, all the studies are conducted on a certain reference point, which is mainly the properties of the accelerometer sensor that alter a lot in the design of the high performance interface readout circuit ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Kapasitif MEMS ataletsel algıyacıların gelişimiyle, kapasitif MEMS ivmeölçer sistemlerinin çizgisellik, gürültü taban ve bant genişlik gibi performans parametrelerinin daha da arttırılması için literatür de tonlarca araştırma çıkmıştır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.