Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü

A video tracker system for traffic monitoring and analysis

Trafik analizi ve gözlenmesi amaçlı video izleyici sistemi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 201746 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

In this study, a video tracker system for traffic monitoring and analysis is developed. This system is able to detect and track vehicles as they move through the camera?s field of view. This provides to perform traffic analysis about the scene, which can be used to optimize traffic flows and identify potential accidents. The scene inspected in this study is assumed stationary to achieve high performance solution to the problem. This assumption provides to detect moving objects more accurately, as well as ability of collecting a-priori information about the scene. A new algorithm is proposed to solve the multi-vehicle tracking problem that can deal with problems such as occlusion, short period object lost or inaccurate object detection. Two different tracking methods are used together in the developed tracking system, namely, the multi-model Kalman tracker and the Markov scene partition tracker. By the combination of these vehicle trackers with the developed occlusion reasoning approach, the continuity of the track is achieved for situations such as target loss and occlusion. The developed system is a system that collects a-priori information about the junction and then used it for scene modeling in order to increase the performance of the tracking system. v The proposed system is implemented on real-world image sequences. The simulation results demonstrates that, the proposed multi-vehicle tracking system is capable of tracking a target in a complex environment and able to overcome occlusion and inaccurate detection problems as well as abrupt changes in its trajectory. Keywords: Video tracking, traffic monitoring and analysis, multi-model Kalman tracker, Markov scene partition tracker, scene modeling.

Summary:

Bu çalısmada, trafik analizi ve gözlenmesi amaçlı bir video izleyici sistemi gelistirmistir. Bu sistem, tasıtlar kameranın görüs alanında hareket ettikleri sürece tasıtları tespit eder ve izler. Bu sayede incelenen sahne hakkında trafik analizleri gerçeklestirilebilir. Bu analizler trafik akıslarını eniyilemekte ve potansiyel kazaları tespit etmekte kullanılabilir. Tanımlanan problemin yüksek basarımlı çözümü için bu çalısmada incelenen sahnenin sabit oldugu varsayılmıstır. Bu varsayım, hareketli nesnelerin sahnede daha dogru tespit edilmesini sagladıgı gibi sahne hakkında ön-bilgi toplanabilmesini de saglar. Bu çalısmada, çoklu tasıt takibi probleminin çözümü için, örtüsme, kısa süreli hedef kayıpları veya hatalı nesne tespitleri gibi sorunlarla basa çıkabilecek bir algoritma önerilmistir. Gelistirilen tasıt takip sistemi iki farklı takip algoritması birlikte kullanılmaktadır: Çok modelli Kalman takibi ve Markov sahne bölmesi takibi. Bu tasıt izleme algoritmalarının gelistirilen örtüsme akıl yürütücüsüyle birlesimi ile hedef kaybı ve örtüsme gibi durumlarda takibin devamlılıgı saglanmaktadır. Gelistirilen sistem kavsak hakkında ön-bilgi toplayan ve daha sonra, bu ön-bilgileri takip sisteminin basarımını arttırmak için sahne modellemesinde kullanan bir sistemdir. vii Önerilen sistem gerçek görüntü dizileri üzerinde uygulanmıstır. Benzetim sonuçları, önerilen çoklu tasıt takibi sisteminin karmasık ortam kosullarında tasıt takibi sürdürebildigini ve örtüsme, hatalı tasıt tespiti ve ani yörünge degisikligi gibi sorunlarla basa çıkabildigini kanıtlamıstır. Anahtar Kelimeler: Video izleme, trafik gözlenme ve analiz, çok modelli Kalman takibi, Markov sahne bölmesi takibi, sahne modelleme.