Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı

A visual analysis of Libeskind's architecture: Description

Libeskind mimarisinin görsel analizi: Gerçekleşmiş yapılarından bir seçkinin betimlenmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 542737 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This thesis is a visual analysis of Libeskind's works, addressing formal elements as well as historical context and interpretations of meaning. In a speech about his architecture, Libeskind claims that in his designs he is inspired from concepts whichhe calls "17 Words of Architectural Inspiration". He also claims that he is inspired from the roots of the cultures and uses different forms to symbolize different concepts in his buildings. Yet, he has been criticized due to the formal clichés he uses in his architecture. The aim of this study is to comprehend how Libeskind uses forms and their compositions to convey a specific meaning or symbolize a specific concept. To reach this aim, thirteen selected buildings of Libeskind are first studied individually through their planimetric and volumetric compositions, openings, additive and subtractive volumes. The selected buildings are then categorized according to formal similarities in their formation process, openings, additions, subtractions and types of extensions. This categorization was done to understand if similar forms also have similar meanings and concepts or not. The study confirms that the seventeen words he mentioned are implied in his buildings. Regarding forms and the meanings they convey, although in some cases similar forms have similar meanings, there are also cases where this does not hold true.

Summary:

Bu tez Libeskind'in yapılarında biçimsel elemanlar, tarihi bağlam ve anlam yorumlarına yönelik görsel bir analizdir. Bir konuşmasında Libeskind, tasarımlarında "17 mimari ilham kelimesi" olarak adlandırdığı kavramlardan ilham aldığını söylemektedir. Bir binayı tasarlarken kültürlerin köklerinden ilham aldığını ve farklı formları farklı konseptleri sembolize etmek için kullandığını da iddia etmiştir. Ancak kendisi, mimarisinde biçimsel klişeler kullandığı için bir çok kez eleştirilmiştir. Bu tezin amacı, Libeskind'in formları ve onların bileşimlerini, belli anlamlar aktarmak ve kavramları sembolize etmek için kullanıp kullanmadığını anlamaktır. Bu amaca ulaşmak için Libeskind'in on üç binası seçilmiş ve ilk olarak herbirinin hacim ve plan kompozisyonları, açıklıkları, eklenmiş ve eksiltmiş hacimleri analiz edilmiştir. Daha sonra, oluşum süreçlerinin, eklemelerin, eksiltmelerin ve ek olarak tasarlanmış binaların biçimsel benzerliklerine göre sınıflandırılmıştır. Bu sınıflama, benzer formların benzer kavramlara ve anlamlara sahip olup olmadıklarını anlamak için yapılmıştır. Çalışmanın sonunda, bahsedilen on yedi kelimenin binalarda uygulandığı görülmektedir. Ancak, formlar ve onların ilettiği anlamlar hakkında, bazı örneklerde benzer formların benzer anlamları olsa da, bu tüm benzer formlar için geçerli değildir.