Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Enformatik Enstitüsü / Bilişim Sistemleri Bölümü

A WEB-based distance learning system for inservice training in land forces branch schools (UZESwEb)

Sınıf okullarında meslek içi eğitim kursları için WEB tabanlı bir uzaktan eğitim sistemi (UZESwEb)

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 143687 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This thesis covers the development of an E-Learning system to provide the inservice courses that are given to the officers about military techniques and equipments at Land Forces Branch Schools with a web-based training. The system, which will be called "UZESwEb", will work on TSKnet, which is the Land Forces intranet infrastructure. The instructors will be able to load the course content to the system, prepare online tests, give assignments to the trainees, control the trainees' attendance. In addition, the trainees will be able to follow the course content, carry out the online tests, submit the assignments that they prepare to the instructor over the system and attend the interactive learning process with their instructors by using the course forums. Also, the system will produce "Course Certificate" for the trainees. The UZESwEb puts forward a model that suits the 21.th century education by offering an interactive, secure, web-based, asynchronous, fast, dynamic, visual e-learning system. As a result, end-user tests of UZESwEb show that it is a powerful Learning Management System with online test and assignment tool.Keywords ; Web based education, E-Learning, Land Forces Branch Schools, Inservice training for the officers, Learning Management Systems, Distance Learning

Summary:

Bu tez, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sınıf Okullarında kıt 'a subay ve astsubaylarına verilen çeşitli askeri taktik, teknik ve cihazlar ile ilgili hizmet içi eğitim kursları için web tabanlı eğitim ve öğrenme ortamı sağlayan bir E-Öğrenme Yönetim Sistemi geliştirmek amacıyla hazırlanmıştır. UZESwEb olarak adlandırılan bu sistem, Türk Silahlı Kuvvetleri intranet altyapısı olan TSKnet üzerinde çalışacaktır. UZESwEb sayesinde öğretmenler, hazırladıkları ders içeriklerini bu ortama yükleyebilecekler, online test hazırlayabilecekler, kursiyerlere ödevler yükleyebilecekler, kursiyer katılımlarını kontrol edebileceklerdir. Kursiyerler ise ders içeriklerini takip edebilecekler, online testleri icra edebilecekler, hazırladıkları ödevleri sistem üzerinden gönderebilecekler, notlarını takip edebilecekler ve ders forumlarına katılarak öğretmenleriyle interaktif öğrenme sürecine katılabileceklerdir. Ayrıca sistem, kursiyerler için "Kurs Sertifikası* üretecektir. UZESwEb sistemi etkileşimli, güvenlikli, web tabanlı, eş zamansız, hızlı, dinamik, görsel bir E-Öğrenme süreci sunarak Silahlı Kuvvetler subay ve astsubaylarının hizmet içi eğitiminde 21nci yüzyıl eğitimine yakışır bir model ortaya koymaktadır. Sonuç olarak, son kullanıcı test sonuçları da göstermiştir ki, UZESwEb, online test ve ödev verme araçlarıyla güçlü bir E-Öğrenme Yönetim Sistemidir. Anahtar Kelimeler : Web tabanlı Öğrenim, E-Öğrenme, Silahlı Kuvvetler Sınıf okulları, Subay- Astsubay hizmet içi eğitim, E- Öğrenme Yönetim Sistemi, Uzaktan Eğitim