Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Enformatik Enstitüsü

A Web based information system for army schools

Askeri okullar için ağ tabanlı bir kütüphane bilgi sistemi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 114864 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A WEB BASED LIBRARY INFORMATION SYSTEM FOR ARMY SCHOOLS DivriJ, Murat Information Systems, Informatics Institute Supervisor : Assocs Prof Dr Nazife Baykal Co-Supervisor : Assist ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.