Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Bölümü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

A web based multi user framework for the design and detailing of reinforced concrete frames - beams

Betonarme çerçeveler için ağ tabanlı tasarım ve detaylandırma ortamı - kirişler

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 238400 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Structural design of reinforced concrete structures requires involvement of many engineers who contribute to a single project. During the design process engineers have to exchange wide variety of information. Unmanaged data exchange may result in loss of resources. Developing a data model and setting up protocols for the management of data related to various structural design tasks can help to improve the quality of the structural design.In this study, an object oriented data model was developed for reinforced concrete beams. Geometry of the structure, detailed shape and placement of the reinforcement, and design specific information for beams were defined in the data model. Design code based computations are facilitated by developing a code library.Another focus of this study is developing a web based, platform independent data management and multi-user framework for structural design and detailing of reinforced concrete frames. The framework allows simultaneous design of a structure by multiple engineers. XML Web Services technology was utilized for the central management of design data. Design data was kept as XML files. Information was exchanged between the server and the engineer on a per-request basis. To design a beam strip, the engineer connects to the server and chooses a series of connected beams. The strip that is selected is locked for modifications of other engineers to prevent any data loss and unnecessary duplicate efforts. When the engineer finalizes the design of a beam strip, data is updated on the server and the lock for this strip is released. Between these requests no active connection is required between the engineer and the server.As a final task, the framework can produce structural CAD drawings in DXF format.

Summary:

Betonarme binaların yapısal tasarımı birden fazla mühendisin tek bir projeye katkı sağlamasını gerektirir. Tasarım süreci boyunca yüksek miktarda ve çok çeşitli veri paylaşılır. Bir verinin gözden kaçması veya kaybolması kaynak ve zaman kaybına neden olabilir. Tasarım sürecinde ortaya çıkan veriyi yönetmek için bir veri modelinin yaratılması ve paylaşım kurallarının belirlenmesi tasarımın kalitesini arttırabilir.Bu çalışmada, betonarme kirişler için nesne tabanlı bir veri modeli yaratılmıştır. Yapının geometrisi, donatıların şekli ve yerleşimi ve tasarım verileri veri yapısında tanımlanmıştır. Yönetmeliklere göre tasarım yapabilmek amacıyla bir yönetmelik kütüphanesi programlanmıştır.Bu çalışmanın bir diğer amacı da, birden fazla mühendisin aynı anda bir betonarme bina üzerinde çalışmasını sağlayacak, ağ tabanlı bir ortamın oluşturulmasıdır. Veriyi merkezi olarak yöneten sunucunun programlanmasında XML Ağ Servisleri teknolojisi kullanılmıştır. Veri sunucuda XML biçiminde saklanmaktadır. Sunucu ve kullanıcılar arasında bilgi aktarımı istek doğrultusunda yapılmaktadır. Böylece ağ kaynaklarının gereksiz kullanımının engellenmektedir. Bir mühendis bir bina üzerinde çalışmak için sunucuya bağlanır ve tasarlayacağı kirişleri seçer. Seçilen kirişler diğer mühendislerin müdahalesini engellemek için kilitlenir. Mühendis kirişlerin tasarımını bitirdiğinde kilit açılır ve tasarım bilgisi sunucuya gönderilir. Bu aktarımlar arasında işleyen bir ağ bağlantısına gerek yoktur.Son bir aşama olarak tasarlanan kiriş detaylarının DXF biçiminde 3 boyutlu teknik çizimleri hazırlanmaktadır.