Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Enformatik Enstitüsü / Bilişim Sistemleri Bölümü

A WEB based public procurement system

Kamu alımları için WEB tabanlı bir sistem

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 153282 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A WEB-BASED PUBLIC PROCUREMENT SYSTEM Karahan Turan, Hamide M.S., Department of Information Systems Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Elif Demirörs Co-Supervisor: Prof. Dr. Semih Bilgen April 2004, 114 pages This study focuses on developing and implementing a web-based procurement system. As an innovative way of enhancing public procurement, an attempt to develop and implement electronic tendering system is to be made. In designing the system, not only technological aspects but also issues related to public procurement process improvement are considered. As an analysis and design approach, object oriented analysis and design was chosen and UML was used. Java as a development language was preferred because the resulting system is expected to be portable. This study also puts forward propositions as to how the government should perform direct purchases to ensure that both public and private sector benefit from e-Procurement to achieve full value. Keywords: e-Procurement, e-Purchasing, e-Tendering, Public Procurement Process IV

Summary:

oz KAMU ALIMLARI İÇİN WEB TABANLI BİR SİSTEM Karahan Turan, Hamide Yüksek lisans, Bilişim Sistemleri Bölümü Tez Yöneticisi: Doç. Dr. Elif Demirörs Ortak Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Semih Bilgen Nisan 2004, 114 sayfa e-Alım çalışmalarında yol almaya başlamış kurumlar için faydalı olabilecek bu çalışmada, kamu alımlarının iyileştirilmesinin bir yöntemi olarak e-Alım sunulmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda bu tezin amacı, kamu ihale sürecini destekleyecek İnternet tabanlı bir sistemin geliştirilmesidir. Yapılan çalışmada sadece teknolojik çözüm değil kamu alım sürecinin iyileştirilmesine yönelik öneriler de sunulmaktadır. Sistem analizi ve tasarımı nesneye dayalı yaklaşım kullanılarak gerçeldeştirilmiştir. Sistemin geliştirilmesi aşamasında, her türlü ortamın desteklenebilmesi için Java programlama dili tercih edilmiştir. Anahtar Kelimeler: e-Alım, e-Satınalma, e-İhale, Kamu Alımları, Kamu Alım Süreci