Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Enformatik Enstitüsü / Bilişim Sistemleri Bölümü

A WEB-based synchronous collaborative review tool

Eş zamanlı kubaşık belge gözden geçirme için bir araç

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 143693 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The purpose of the study was to develop and implement a web-based synchronous collaborative review tool. The study is an attempt to develop and implement an online document review tool for promoting online collaboration. In the study, both technological and pedagogical aspects were considered in designing and developing the tool. An object-oriented analysis and design approach, UML, was used in design and development of the tool, Java was selected as development langage. The study investigates the effectiveness of the tool on online collaboration. The tool was also applied to the reviews of the user manuals of a learning management system with the developers of user manuals. The study also provides recommendations for further improvements of the review tool proposed. Keywords: Collaborative Reviewing, Collaborative Learning, Groupware Systems, Review Tool

Summary:

Bu tezin amacı, uzaktan eğitim ortamlarında birlikte çalışma ve birlikte öğrenmeyi destekleyecek bir eş zamanlı gözden geçirme aracının geliştirilmesi ve gerçekleştirilmesidir. Bu gözden geçirme aracı, Java dili kullanılarak geliştirilmiş ve aracın tasarımında ve analizinde nesneye yönelik tasarım uygulanmıştır. Geliştirilen araç, pedagojik ve teknolojik açıdan desteklenerek detaylı olarak açıklanmıştır. Bu çalışmada önerilen araç, bir öğrenme yönetim sistemine ait kullanıcı klavuzları geliştirme ekibi tarafından kullanılmış ve aracın potansiyel etkinliği ve kullanımı ile ilgili değerlendirmeler alınmıştır. Nitel araştırma tekniği uygulanmış ve elde edilen sözel sonuçlar çalışmanın sonunda verilmiştir. Bulgular, çevrim içi ortamda birlikte öğrenme ve çalışmaya olanak sağladığı öne sürülen bu aracın etkinliği ve geliştirilmesine yönelik önerileri içermektedir. Anahtar Kelimeler: Kubaşık Öğrenme, Kubaşık Gözden Geçirme, Çevrim içi Gözden Geçirme Araçları