Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Enformatik Enstitüsü / Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı

A Web based tool for formal technical asynchronous review

Resmi teknik asenkron gözden geçirme için bir araç

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 119491 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A WEB-BASED TOOL FOR FORMAL TECHNICAL ASYNCHRONOUS REVIEW Yatıbaş, Esen M ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

oz RESMİ TEKNİK ASENKRON GÖZDEN GEÇİRME İÇİN BİR ARAÇ Yanbaş, Esen Yüksek Lisans, Bilişim Sistemleri Tez Yöneticisi: Doç Dr Onur Demirörs Eylül 2002, 103 sayfa Yazılıma rağbetin arttığı ve ürünlerin kısa zamanda eskidiği günümüz dünyasında hiç şüphe yok ki sadece sürekli olarak yüksek kalite üreten yazılım organizasyonları başarılı olabilir Bu durum, doğrulama tekniklerinin etkin kullanımının bir organizasyonun başarısına katkısını ortaya çıkarmıştır Eğer varolan doğrulama teknikleri bugünün iş ortamı gerçeklerine uyacak şekilde tekrar tanımlanırlarsa ve/ ya da uygulamalarını destekleyecek gelişmiş otomatik araçlar ortaya çıkarılırsa, bu tekniklerin etkinliği büyük ölçüde arttırılabilir Bu çalışma resmi teknik asenkron gözden geçirmeyi destekleyen otomatik bir aracın geliştirilme ve gerçekleştirilmesine dayanmaktadır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.