Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı

A web service based trust and reputation system for transitory collaboration formation in supply chains

Tedarik zincirlerinde geçici işbirlikleri kurulabilmesi için web servis tabanlı güven ve itibar sistemi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 255082 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Today, advancements in the information technologies increased the significance of electronic business in the world Besides the numerous advantages provided by these advancements, competition has also increased for the enterprises In this competitive environment, companies have to access information faster and response to the changes quickly In a supply chain, it is a highly possible that one of the partners may defect in providing its services ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Günümüzde, bilgi teknolojilerindeki gelişmeler elektronik ticaretin anlamını arttırmıştır Bu gelişmelerin sağladığı sayısız avantajın yanında, şirketler için rekabet de yükselmiştir Bu rekabetçi ortamda, şirketler bilgiye daha hızlı ulaşmak ve değişikliklere ivedi olarak cevap vermek zorundadır Bir tedarik zincirinde, ortaklardan birinin işlevini yerine getirememesi, hayli olası bir durumdur ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.