Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Enformatik Enstitüsü / Sağlık Bilişimi Anabilim Dalı

A window-based characterization method for biophysical time series

Biyofiziksel zaman serileri için pencere tabanlı niteleme yöntemi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 463655 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

In thesis, we propose a robust similarity score-based time series characterization method, termed as Window-based Time series Characterization (WTC) Specifically, WTC generates domain-interpretable results and involves remarkably low computational complexity thereby rendering itself useful for densely sampled and populated time series datasets In this study, we apply WTC to a proprietary action potential (AP) time series dataset on human cardiomyocytes and three precordial leads from a publicly available electrocardiogram (ECG) dataset We, then, compare WTC with shapelet transform and fast shapelet transform (which constitutes an accelerated variant of the former), in terms of predictive accuracy and computational complexity ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bu tezde, WTC adında, benzerlik puanı tabanlı gürbüz bir zaman serisi niteleme yöntemi önerilmektedir WTC, etkinlik alanı kullanıcıları tarafından yorumlanabilir sonuçlar üretir Kayda değer düşüklükte hesaplama karmaşıklığına sahip olması sebebiyle de, yoğun örneklenmiş ve kalabalık zaman serisi veri kümeleri için uygundur WTC, insan kardiyomiyositlerinden edinilen özel mülkiyetli bir aksiyon potansiyeli zaman serisi veri kümesine ve genel erişime açık, üç adet prekordiyal derivasyondan oluşan bir EKG veri kümesine uygulanmıştır Sonrasında WTC, sınıflandırma doğruluğu ve hesaplama karmaşıklığı açısından, şekilcik dönüşümü ve bu dönüşümün hızlandırılmış bir türevi olan hızlı şekilcik dönüşümü metotlarıyla karşılaştırılmıştır Sonuç olarak, WTC'nin şekilcik tabanlı alternatiflerine göre kayda değer düşüklükte hesaplama karmaşıklığıyla beraber nispeten yüksek sınıflandırma performansı elde ettiği gösterilmiştir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.