Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Enformatik Enstitüsü / Bilişim Sistemleri Bölümü

A workflow-based mobile guidance framework for managing personal activities

İş akış yönetim sistemi temelli kişisel işleri yönetmeyi sağlayan mobil asistan çerçevesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 343119 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

In daily life, people have to perform a large number of activities typically in a limited amount of time Thus, they may need help and guidance provided by support systems in order to accomplish these activities accurately and in the correct order Accordingly, in this study, we propose a software framework based on workflows and supported by a mobile application to assist users in pervasive environments for managing their personal activities Pervasive computing enables to ease and automate the execution of the activities by integrating user's context into management of activities Therefore, the framework augments user activities with context information, and gives a broader and a customized meaning to them, so provides advanced assistance by using sensors and devices in the environment, making web service calls, and utilizing mobile phone features Moreover, the relationship between activities and context resources enable to automate user's tasks by defining rules within the framework In parallel with this information, a prototype implementation is developed, and tested with scenarios from various domains Consequently, applicability of these scenarios indicates workableness and feasibility of this framework in pervasive environments ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

İnsanlar, günlük hayatlarında çok sayıda işi, genellikle de kısıtlı bir zaman içinde yapmak zorundadırlar Bu yüzden, bu işlerini düzgün ve doğru bir sırada yapabilmelerini sağlayacak bir destek sisteminine ihtiyaç duyabilirler Bu tez çalışması ile, insanları yaygın bilişim altyapısına sahip alanlarda kişisel işlerini yerine getirmelerinde destekleyecek, iş akış yönetimi sistemi temelli ve mobil uygulama ile kullanımı desteklenmiş bir yazılım çerçevesi önerilmektedir Yaygın bilişim, insanların işlerini çevrelerindeki kaynaklarla ilişkilendirerek, bu işlerin daha kolay ve otomatikleştirilmiş bir şekilde yapılabilmesini sağlamaktadır Bu sebeple, bu yazılım çerçevesi bu işlere daha geniş ve özelleştirilmiş yeni bir anlam kazandırarak, çevresindeki sensörlerle ve cihazlarla haberleşmesini, internetteki kaynaklara ulaşmasını, ve kendi cep telefonunu özelliklerinden faydalanmasını sağlayacak gelişmiş bir rehberlik hizmeti sunmayı amaçlamaktadır Buna ek olarak, bu ilişki sayesinde tanımlanabilecek kurallar ile işlerin otomatize edilebilmesi mümkün olmaktadır Bu bilgiler doğrultusunda, örnek bir uygulama geliştirilmiş ve bu uygulama farklı alanlardaki senaryolarda test edilmiştir Sonuç olarak, bu senaryoların yapılabilirliği, önerdiğimiz çerçevenin uygunluğunu göstermektedir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.