Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Polimer Bilim ve Teknolojisi Anabilim Dalı

2006

A3 type star polymers via click chemistry

Click kimyası ile A3 tipli yıldız polimer sentezi

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 222629

Tezi Bul
Özet:

Bu çalısmada, ucu azid fonksiyonlu iyi tanımlanmıs polistiren, politersiyerbütilakrilat ve polietilenglikol ile üç kollu, ucu alkin fonksiyonlu baslatıcı (1,1,1-tris[4-(2- propynyloxy)phenyl]- ethane) arasındaki click reaksiyonu kullanılarak kol öncelik teknigine dayanan basit bir 3-kollu (A3-tipi) yıldız polimer hazırlandı. A3-tipli yıldız polimer olusumu için click reaksiyonun verimi jel geçirgenlik kromatografisi (refraktif indeks detektörü) ve FTIR spektrometresi ile incelendi. Jel geçirgenlik kromatografisi egrileri deconvolution metoduyla (Gauss alanı) ile bölündü ve A3-tipli yıldız polimer olusumu verimi %87 olarak bulundu. Anahtar Kelimeler: Atom Transfer Radikal Polimerizasyonu (ATRP) , click reaksiyonları, polietilenglikol, polistiren, politersiyerbütilakrilat, yıldız polimerler

Summary:

We report a simple preparation of three-armed (A3-type) star polymers based on the arm-first technique, using a click-reaction strategy between a well-defined azide-end functionalized polystyrene, poly(tert-butyl acrylate), or poly(ethylene glycol) precursor and a trisalkyne functional initiator, 1,1,1-tris[4-(2-propynyloxy)phenyl]- ethane. The click-reaction efficiency for A3-type star formation has been investigated with gel permeation chromatography measurements (refractive-index detector) and FTIR measurements. The gel permeation chromatography curves have been split with the deconvolution method (Gaussian area), and the efficiency of A3-type star formation has been found to be 87%. Keywords: Atom Transfer Radical Polymerization (ATRP), click reactions, poly(ethylene glycol), polystyrene, poly(tert-butyl acrylate), star polymers