Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / İç Hastalıkları Anabilim Dalı

A549 küçük hücre dışı akciğer kanseri hücre hattında daha önce etkinliği tanımlanmamış Türkiye endemiği olan 3 bitkinin antitümöral aktiviteleri açısından değerlendirilmesi

Assessment of the antitumor activity of 3 turkish endemic plants, of which activity has not been defined previously, on A549 non-small cell lung cancer cell line

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 396223 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmada, Türkiye endemiği olan Dorystoechas hastata, Stachys aleurites ve Anthemis ammophila türlerinden elde edilen ekstreler A549 küçük hücre dışı akciğer kanseri, Hela serviks kanseri ve insan fibroblast hücreleri üzerinde test edilmiştir. Doğal ortamlardan toplanan bitkilerin toprak üstü kısımlarından çözücü olarak metanol kullanılarak maserasyon yöntemi ile ekstreler hazırlanmıştır. Elde edilen ekstrelerin antitümöral etkileri incelenmiştir. Büyüme baskılanmasına MTT testi yöntemi ile bakılmıştır. Tüm deneyler üç tekrarlı yapılmıştır. Uygulanan tüm bitki ekstrelerinin incelenen bütün hücrelerde sitotoksik etki gözlenmiştir. Anthemis ammophila ekstrenin sitotoksik aktivitesi diğer türlerden daha aktif bulunmuştur. Bu çalışma ile Dorystoechas hastata, Stachys aleurites ve Anthemis ammophila türlerinin antitümoral aktivite sonuçları ilk kez ortaya konmuştur. Anahtar Kelimeler: Dorystoechas hastata, Stachys aleurites, Anthemis ammophila, MTT, Sitotoksisite. ...

Summary:

In this study, effects of Turkey plants, which is endemic of Dorystoechas hastata, Stachys aleurites and Anthemis ammophila were tested on A549 non-small cell lung cancer, Hela cervix cancer, and human fibroblast cells. Extracts were prepared via maceration of plant aerial parts, collected from its natural habitat, using methanol as solvent. The antitumoral activity of the extracts were investigated. Growth inhibition was tested by the MTT assay. All the experiments were repeated three times. Cytotoxic effects of all plant extracts were observed in all cells examined. Cytotoxic activitiy of the Anthemis ammophila extract was found to be higher than that other plants. Antitumoral activity of Dorystoechas hastata, Stachys aleurites and Anthemis ammophila aerial parts are shown for the first time. Key Words:Dorystoechas hastata, Stachys aleurites, Anthemis ammophila, MTT, Cytotoxicity.