Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Müzik Anasanat Dalı / Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Sanat Dalı

Aaron Copland Klarnet Konçertosu'nun teknik ve yapısal incelenmesi

Technical and structural examination of Clarinet Concerto of Aaron Copland

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 262725 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu araştırma çalışmasının konusu ?Aaron Copland Klarnet Konçertosu'nun Teknik ve Yapısal İncelenmesidir?Birinci bölümde Aaron Copland'ın yaşamı incelenerek anlatılmış, ikinci bölümde 20. yüzyıl müziğine genel bir bakış açısı ile Copland'ın Müzikal dili, üçüncü bölümde ise bestecinin yazmış olduğu klarnet konçertosu geniş olarak incelenmiştir. Bu araştırmada, Aaron Copland'ın kendi yazdığı kitaplardan, yerli-yabancı kaynaklardan ve internet üzerinden yayınlanmış makalelerden yararlanılmıştır.

Summary:

The Subject of this search work is technical and structural examination of clarinet concerto of Aaron Copland.The first section explains that life of Aaron Copland. The second section describes Copland?s musical language with a brief introduction to the 20th Century music and in the third section, clarinet concerto of Aaron Copland is widely examined. The research includes that Copland?s books, articles in Turkish and foreign languages and internet resources.