Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Maliye Anabilim Dalı

2003

AB bütçesi ve Türkiye'nin muhtemel üyeliğinin AB bütçesine etkisi

The EU budget and the effect of Turkey's probable membership on EU budget

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 140790

Tezi Bul
Özet:

oz Bu çalışmada Avrupa Birliği Bütçesi tarihsel süreç içerisindeki değişimleriyle birlikte ele alınmaya çalışılmış; AB'nin daha güçlü bir entegrasyon doğrultusunda uyguladığı ortak politikaları hayata geçirebilmesinde kullanmış olduğu en önemli araç olan bütçenin yapısı, AB'ye üye ülkelerin bütçeye olan katkıları ve bütçeden aldıkları paylar ile irdelenmeye çalışılmıştır. Çalışmanın Türkiye ile ilgili bölümündeyse Türkiye'nin AB'ye muhtemel üyeliği halinde AB Bütçesi'ne yapacağı etki, Türkiye'nin 1999 yılında Helsinki Zirvesi' nde elde ettiği adaylık gözönünde bulundurularak ve bu adaylık statüsünün muhtemel bir üyelik olması ihtimali üzerinde durularak incelenmeye çalışılmıştır. ABSTRACT In this thesis, European Union Budget is tried to be studied through changes in its historical process. The budget structure that is the most important fiscal tool in the realization process of the powerful European integration of the EU, the contribution of the member countries and their share of this budget are tried to be examined. In Turkey related part of the thesis; the impact to the European Union Budget in the case of probable membership of Turkey in EU, the status of candidacy achieved in the 1999 Helsinki Summit and the presumed membership of Turkey are studied. Ill

Summary:

oz Bu çalışmada Avrupa Birliği Bütçesi tarihsel süreç içerisindeki değişimleriyle birlikte ele alınmaya çalışılmış; AB'nin daha güçlü bir entegrasyon doğrultusunda uyguladığı ortak politikaları hayata geçirebilmesinde kullanmış olduğu en önemli araç olan bütçenin yapısı, AB'ye üye ülkelerin bütçeye olan katkıları ve bütçeden aldıkları paylar ile irdelenmeye çalışılmıştır. Çalışmanın Türkiye ile ilgili bölümündeyse Türkiye'nin AB'ye muhtemel üyeliği halinde AB Bütçesi'ne yapacağı etki, Türkiye'nin 1999 yılında Helsinki Zirvesi' nde elde ettiği adaylık gözönünde bulundurularak ve bu adaylık statüsünün muhtemel bir üyelik olması ihtimali üzerinde durularak incelenmeye çalışılmıştır. ABSTRACT In this thesis, European Union Budget is tried to be studied through changes in its historical process. The budget structure that is the most important fiscal tool in the realization process of the powerful European integration of the EU, the contribution of the member countries and their share of this budget are tried to be examined. In Turkey related part of the thesis; the impact to the European Union Budget in the case of probable membership of Turkey in EU, the status of candidacy achieved in the 1999 Helsinki Summit and the presumed membership of Turkey are studied. Ill