Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

AB demiryollarında birlikte işletilebilirlik (interoperability) ve Türkiye'nin durumu

Railways interoperability in European Union and situation in Turkey

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 166348 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

AB DEMİRYOLLARINDA BİRLİKTE İŞLETİLEBİLİRLİK VE TÜRKİYE'NİN DURUMU ÖZET Avrupa'da özellikle son 20 yıl içerisinde gelişen yeni siyasi altyapı; sınırların ortadan kalkması ve genişleyerek sınırlarını büyüten Avrupa Birliği için ulaşım vazgeçilmez bir unsur olmuştur. Tüm ulaşım türleri içerisinde en büyük paya sahip olan kara ulaşımında demiryollarının payı karayolu ulaşımına göre çok düşüktür. Karayolu ulaşımında meydana gelen sıkışıklık trafik kazaları ve artık Avrupa'da karayollarının doygunluğa ulaşması gibi etkenler sonucunda tüm Avrupa genelinde büyük ekonomik kayıplar ortaya çıkmıştır. Bu o kadar büyümüştür ki AB GS YİH' nin % 1 ' ine ulaşmıştır. Yine oluşan zaman kayıpları kabul edilemez boyutlara ulaşmıştır. AB ülkeleri yukarıda anlatılan nedenlerden dolayı türler arası dengeyi sağlamak ve karayolu ulaşımını rahatlatmak amacıyla birtakım tedbirler almışlardır. Bu tedbirlerden en önemlisi demiryolu ulaşımım rekabete daha açık hale getirerek ülkeler arası entegrasyonu sağlamaktır. Bu entegrasyonu sağlamak için ülke bazında temel farklılıklar gösteren demiryollarını standart hale getirmek gerekmektedir. Bu standartlaşma sağlandıktan sonra bir yolcu veya yük Avrupa'nın herhangi bir ülkesinden hiç vakit kaybma uğramaksızın çok rahat hedefine varabilecektir. Demiryollarında standartlaşmayı sağlamak için AB üye ülkeler ve aday ülkelerin uyması gerekli şartları belirlemiştir. Bu şartlar altyapı, enerji, bakım, sinyalizasyon, ve yönetim gibi alanları içermektedir. Bu çalışma bünyesinde altyapı alanında atılması gerekli adımlar anlatılmıştır. Bu adımlar başlıca hat genişliği, gabari ölçüleri, ray özellikleri, hat ve sanat yapıları üzerinde oluşan yükler, hat geometrik özellikleri, istasyon özellikler, vb. olarak adlandırılabilir. Yine bu çalışma içerisinde ülkemiz demiryollarının mevcut durumu hat uzunluğu, gabari değerleri, sanat yapılan, hat geometrisi konu başlıkları altında anlatılmış ve AB' nin belirlemiş olduğu ray kimyasal ve fiziksel özellikleri gabariler gibi teknik şartlara uymasına rağmen diğer başlıklar altında mevcut farkların olduğu saptanmıştır. Sonuç olarak: TCDD genelinde ya da özel olarak ülke genelinde AB tarafından alınmış kararlan birlikte işletilebilirlik sınırlan içerisinde tasarım veya yenileme çalışmalarında aktif rol alacak bir yapı teşkil edilmelidir. Avrupa genelinde yüksek hızlı ve konvansiyonel sistemler için bu çalışma içerisinde anlatılmış altyapı standartlarına uyum için gerekli adımlar atılmalıdır.

Summary:

RAILWAYS INTEROPERABILITY IN EUROPEAN UNION AND SITUATION IN TURKEY SUMMARY Within the new political infrastructure which has come out especially in the last two decades in Europe, transportation has become an indispensable factor for European Union with its ever expanding borders and vanishing borders between nation states. Within the land transportation, which has the greatest portion in all transportation types, railways have a much smaller portion compared to highways. As a consequence of the factors like increasing traffic jam and the accidents in highways and because of the fact that the highway has reached its saturation point in Europe, a enormous economic lost has occurred. This lost has become so big that it comprises 1% of European Union's gross domestic product. In addition, time lost in traffic has reached to an unacceptable level. Because of the above mentioned reasons, European Union countries have undertaken some measurements in order to put traffic at ease and to maintain a rebalance between transportation types. The most important of these measurements is to open railway transportation to competition and thus to maintain an integration between countries. In order to maintain this integration, it is necessary to standardize railways which differ among countries. After procuring this standardization, a traveler or a load will be able to reach its destination from whichever country it departs easily without losing any time. European Union has described the necessary conditions for the member and candidate countries in order to maintain this standardization. These conditions comprise fields like infrastructure, energy, maintenance, signalization and management. The steps to be taken in the field of infrastructure within the scope of this operation have been explained. These steps can be defined as track gauge, structure clearance, loads whose rail features are formed, track geometric features, station features. In this study, the existing situation of the railroads in our country is described under the themes of length of tracks, structure clearances, structures, such as tunnels, bridges, and track geometry. It is also determined that although the track features and structure clearance are appropriate for the technical requirements, there are some differences for the other titles. As a result It is necessary to structure a body in TCDD or independent from it that actively participates in the design and renovation works that will take place in accordance with EU decisions with the aim of interoperability. Necessary steps for the infrastructural adjustment standards that are mentioned in this study have to be taken for high speed and conventional systems throughout Europe. XI