Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Bölümü / Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı / Uluslararası İlişkiler Bilim Dalı

2009

AB Güney Kafkasya ilişkilerinin hukuki-siyasi boyutu

Judicial and political aspects of the relations of EU and South Caucasus

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 264476

Tezi Bul
Özet:

Bu çalışmanın amacı Avrupa Birliği'nin Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan'dan oluşan Güney Kafkasya bölgesi ülkeleriyle ilişkilerinin hukuki-siyasi boyutunu ve bu çerçevede bölgeye yönelik politikalarını incelemektir. Bu bağlamda, tezde Avrupa Birliği'nin geliştirdiği politika araçları ele alınırken, Güney Kafkasya politikasının belirleyici unsurları ve bölgede uyguladığı dış politikanın etkinliği incelenmiştir.Ekonomik refah, barış ve güvenlik saikleri ile kurulmuş ve temel dış politika hedefi özellikle çevre ülkelerde güvenlik ve istikrarın sağlanması olan Avrupa Birliği için zorlu bir sınav niteliği taşıyan Güney Kafkasya'da, mevcut çatışmalar/anlaşmazlıkların çözüme kavuşması ve ekonomik kaynaklara birlik menfaatlerine uygun koşullarda erişim için izlenen politikaların etkinliği bölgenin öznel koşulları, bölgede çıkarları olan uluslararası aktörlerin oluşturduğu konjonktür bağlamında araştırılmıştır.Tezin temel argümanı, hem AB'nin kendi politikaları, hem de bununla ilişkin dış politika araçlarının bölgeyle ilgili temel hedeflerine ulaşma konusunda yetersiz kaldığı yönündedir. Bu yetersizlik, AB'nin bölgesel çatışmaların çözümüne ilişkin izlediği politikaların başarısızlığından, AB'nin amaçları ve stratejik araçlarında tespit edilen zayıflıklardan ve bu amaçları gerçekleştirme konusunda uluslararası aktörlerle işbirliğinin yeterli düzeyde mevcut olmamasından kaynaklanıyor.Bu tezin üç bölümü vardır: Birinci Bölüm AB'nin yakın Komşuluğuna yönelik politikalarını ele almaktadır. İkinci Bölüm AB'nin Güney Kafkasya politikasının belirleyici hukuki ve siyasi unsurlarını analiz etmektedir. Son bölümde AB'nin bölgede uyguladığı dış politikanın etkinliği incelenmiş ve tez sonuçlandırılmıştır.

Summary:

This thesis aims to examine the political-judicial aspects of the relations and the policy, held within the framework of those relations between the European Union and the countries of Azerbaijan, Georgia and Armenia, forming region of the South Caucasus. In this context, the thesis analyzes the European Union?s policy instruments and exploring the determinant factors of the EU?s policy towards the South Caucasus and the efficiency of its foreign policies in this region.A cost-benefit analysis which was implemented towards policy held by the EU, as foundation intended to achieve economic prosperity, peace and security and whose basic foreign policy is to provide security and stability, especially in the surrounding region, towards the South Caucasus region, which has become a serious test for the EU in the case to resolve issues of conflict and ensure access to economic resources of the region in accordance with the interests of union, in the scope of the peculiarities and conjecture, formed by the interests of international actors in the region.The thesis argues that the policies and related approaches pursued by the EU, towards the South Caucasus have not yet been successful to achieve the main objectives of Union in the region. Irrelevance in this point could be linked to failure of the EU?s policies towards the resolution of regional conflicts, weaknesses concerning the EU?s objectives and it?s strategic instruments, as well as lack of cooperation with international actors in appropriate level to realize EU goals.The thesis has three chapters: The First chapter explores EU?s policies towards it?s Neighbourhood. The Second Chapter analyzes identifying political and judicial elements of the EU?s South Caucasian policies. The final chapter examines the efficiency of EU?s foreign policies initi